Sensor onderhoud

Belangrijk voor accurate metingen

Sensor reiniging & onderhoud

Om uw sensoren optimaal te laten presteren is onderhoud van groot belang. Bij Avallo nemen we u deze zorg graag uit handen. Door het laten uitvoeren van regelmatig onderhoud, waaronder inspectie, reiniging en kalibratie, blijft uw meetapparatuur betrouwbaar en bent u verzekerd van constante accurate metingen.

Tijdig storingen of afwijkingen detecteren
Het nemen van preventieve maatregelen helpt storingen of afwijkingen tijdig te detecteren, waardoor kostbare tijd en middelen worden bespaard. Periodiek onderhoud helpt ook potentiële problemen te identificeren voordat ze ernstige gevolgen hebben. Door op tijd batterijen te vervangen en bedrading te controleren op beschadigingen wordt het risico op uitval van de sensoren geminimaliseerd. Zo blijft de continuïteit van uw meetprogramma gewaarborgd.

Sensoronderhoud

Reiniging voorkomt ongewenste afzetting op sensoren
Sensoren die zich in water bevinden, zijn gevoelig voor aangroei van algen, biofilm en sediment, wat de nauwkeurigheid van de metingen kan beïnvloeden. Door regelmatig schoon te maken en te inspecteren blijven sensoren vrij van ongewenste afzettingen en kunnen ze optimaal blijven functioneren.

Regelmatig kalibreren voor consistente en nauwkeurige metingen
Regelmatige kalibratie van sensoren zorgt ervoor dat ze consistent en nauwkeurig meten. Dit is vooral belangrijk bij het monitoren van waterkwaliteit, waar zelfs kleine afwijkingen grote gevolgen kunnen hebben voor het ecosysteem. Door de juiste kalibratie te handhaven bent u verzekerd van een constante correcte werking van de meetapparatuur en betrouwbare data.
Wilt u meer weten over het onderhoud van uw sensoren? Neem gerust contact met ons op voor een onderhoudsplan op maat.

Share This