Monitoren onder de grond

Data monitoren

Grondwaterstanden worden toegankelijk en zijn te monitoren via een GPRS-netwerk of Longe Range (LoRa) datacommunicatie in de levellog en via een online applicatie en de Watermeter.nl. Bij Avallo advies kunt u de verzamelde data over de grondwaterstanden en grondwatermeetnetten zelf beheren en monitoren. Online en offline. Zodat u altijd en overal de meest actuele informatie bij de hand hebt.

meer dan 1500 meetpunten in nederland

grondwatermeetnetten

Avallo advies beheert in 2022 ruim 1500 meetpunten door heel Nederland. Op goed en minder goed toegankelijke plekken in stedelijk gebied of midden in de natuur. Elke peilbuis wordt geplaatst conform de wettelijk vastgelegde NEN-normen en regelgeving, en de keuze voor de meetinstrumenten wordt afgestemd op de omgeving, de toepassing en uw wensen.

De metingen en de data die de telemetrische instrumenten vanuit de peilbuizen vastleggen, helpen u bij het maken van keuzes.
Bijvoorbeeld wanneer u wilt weten:

  • Welke vegetatie in een waterstroom dient u te maaien en welke juist niet?
  • Hoe bemest u effectief en kostenbesparend uw landbouwgrond?
  • Waar moet u op letten tijdens de voorverkenningsfase van uw ruimtelijke plannen?In hoeverre zorgt het grondwater voor overlast en hoe pakt u dit vakkundig en effectief aan?
  • Op welke diepte en op welk moment is welke hoeveelheid grondwater aanwezig?
  • Heeft een natuurherstelplan het gewenst effect?

 

Grondwaterstanden monitoren  via WWW.De Watermeter.nl

Zorgvuldig grondwaterstanden opnemen en verwerken is een tijdrovende aangelegenheid. Met de Watermeter.nl beheert u snel en op ieder moment van de dag alle gegevens van de meetpunten. Zo kunt u bijvoorbeeld online en handmatig verworven data inlezen en invoeren.

De Watermeter.nl verschaft u naast de data over de grondwaterstanden ook inzicht in het bodemvocht, de geleidbaarheid (EC) van het water en de temperatuur. Alle data worden in overzichtelijke grafieken weergegeven die u gemakkelijk en snel downloadt vanaf de website. Zo beschikt u overal en altijd over de meest actuele informatie.

Maar Avallo advies graaft dieper en vliegt hoger. Waardoor u completere en specifiekere data ontvangt vanaf het land, vanuit het water en vanuit de lucht. Zo vindt u bijvoorbeeld in de Watermeter.nl bij elke grafiek een boorbeschrijving, een kaart, een foto en de peilbuisgegevens. En kunt u met luchtbeelden de lokale situatie in kaart laten brengen.

Grondwaterstanden
data monitoren

Grondwaterstanden worden toegankelijk en zijn te monitoren via een GPRS-netwerk of Longe Range (LoRa) datacommunicatie in de levellog en via een online applicatie en de Watermeter.nl. Bij Avallo advies kunt u de verzamelde data over de grondwaterstanden en grondwatermeetnetten zelf beheren en monitoren. Online en offline. Zodat u altijd en overal de meest actuele informatie bij de hand hebt.

Share This