Team Avallo

Onze mensen

Avallo Advies B.V.  bestaat uit een enthousiast vast team.
Daarnaast treft u er regelmatig een of meerdere oproepkrachten aan.

Jon Mensink

Jon Mensink

Directeur

Tom Mensink

Tom Mensink

Directeur

Bert van Bavel

Bert van Bavel

Directeur

Harry Enting

Harry Enting

Veldmedewerker

Teun Verberne

Teun Verberne

Veldmedewerker

Stefan Dille

Stefan Dille

Veldmedewerker

Wessel Langedijk

Wessel Langedijk

Veldmedewerker

Lieke Mensink – Hikspoors

Lieke Mensink – Hikspoors

Administratief medewerkster

Teun van den Brand

Teun van den Brand

Veldmedewerker

Waarom Avallo advies?

De kennis, ervaring en expertise van Avallo advies reikt verder dan het aanleggen en beheren van grondwatermeetnetten en het monitoren van grondwaterstanden. Hun meerwaarde zit ‘m vooral op het gebied van geohydrologisch of hydrogeologisch onderzoek en in de ecologische systeemanalyse.

Bodem, water en natuur zijn hun expertisegebieden. Deze verbinden ze met elkaar door data te verzamelen, te monitoren en door daarin te adviseren. Waarbij ze bij voorkeur gebruik maken van diverse typen telemetrische instrumenten, LoRa datacommunicatie en de meest geavanceerde technieken, zoals een drone.

Dat levert u niet alleen de meest actuele data op die u zowel online als offline (via mobiele media) kunt volgen en beheren. U krijgt bovendien een compleet en uit onderzoeksresultaten onderbouwd adviesrapport, voorstel of plan waar u heel concreet mee aan de slag kunt. Voor uw grondwatermanagement, bodembeheer, natuurherstelplan, exotenbestrijding of ruimtelijke planning.

NEderlandse Norm (NEN)

Belangrijk te weten is dat Avallo advies bij het aanleggen van de grondwatermeetnetten altijd werkt volgens een vaste structuur: een specifiek ontworpen en vastgelegd kwaliteitswaarborgsysteem waar alles in zit.

Dit compleet en nauwkeurig systeem werkt op kantoor en met een speciale online-applicatie ook in het veld; zo wordt geen enkele stap overgeslagen en niets vergeten. 

Met deze werkwijze voldoet Avallo aan de vereiste NEN-normen, waaronder:

  • NEN 5766: het plaatsen van peilbuizen ten behoeve van milieukundig onderzoek;
  • NEN 5120: het plaatsen van peilbuizen voor geohydrologisch onderzoek;
  • NEN 5744: bodem-monsterneming van grondwater.
  • NEN 5104: Geotechniek – classificatie van onverharde grondmonsters

 

ROC-light

Avallo advies brengt met behulp van een drone een landschap in beeld en in kaart. Vliegen met een drone betekent dat je moet voldoen aan een aantal wettelijke regels en procedures die zijn vastgelegd in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Drone-operator Tom is in het bezit van een ROC-light-brevet, wat betekent dat hij officieel bevoegd is om de Avallo-drone te vliegen.

INTERESSE?

Share This