Avallo Advies B.V.

(Grond)watermanagement & Geohydrologie

Avallo Advies B.V. verschaft overheden, terreinbeheerders, onderzoeksinstituten en ook particulieren inzicht in de actuele (grond)waterstanden. Door (grond)watermeetnetten in te richten, data te verzamelen d.m.v. monitoring kunnen wij deze (grond)waterstanden voor u toegankelijk maken. Avallo biedt alle disciplines op het gebied van grondwatermanagement. Van realisatie in het veld tot analysering van data en advisering.

Bedrijfsfilm Avallo

Geluid aan

Stap 1

U brengt uw meetvraag in kaart bij ons: samen stellen we een plan op voor het plaatsen van uw meetpunt met een passende offerte.

 

Stap 2

Wij installeren uw meetpunt, maken op verzoek een boorbeschrijving volgens NEN ISO 14688, maken foto’s van de installatie en geplaatste meetopstelling, en documenteren metadata.

 

 

Stap 3

Wij verzamelen uw data, en voeren hier een eerstelijns validatie op uit. Op verzoek kunnen we een secundaire validatie uitvoeren met b.v. Artdiver

 

Stap 4

Wij maken uw data inzichtelijk, u krijgt toegang tot uw projectgebonden portaal.

 

Stap 5

Wij leveren de putgegevens, boorbeschrijving en de grondwaterstanden aan de BRO.

 

Stap 6

Wij voeren uw gehele project binnen Avallo uit. Daarbij hanteren wij de strengste veiligheids- en kwaliteitseisen. We ronden elke stap af volgens de normen ISO 9001 en 27001. Uw data is bij ons veilig!

Waarom Avallo Advies B.V.?

Bodem, water en natuur zijn onze expertisegebieden. Deze verbinden wij met elkaar door data te verzamelen en te monitoren, en door hierover te adviseren.

Concreet betekent dit dat wij (grond)watermeetnetten en meetpunten ontwerpen, maken en installeren. Vervolgens meten wij de gewenste parameters om waterkwantiteit en/of waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater te meten. We verzamelen en ontsluiten deze data, en maken alle gegevens beschikbaar in een online portal. Deze informatie kan vervolgens worden toegepast bij vraagstukken rondom stedelijk water, duurzame voedselproductie en klimaatadaptatie.

Team Avallo

Voor elke meetvraag een oplossing op maat

Advies over grondwater en oppervlaktewater

Wij voeren voor onze klanten het complete traject uit van meetvraag tot inzicht in en advies over grondwater, oppervlaktewater en de omringende natuur. Elke stap in het proces wordt binnen en door Avallo uitgevoerd.

Doordat we uw gehele project binnen Avallo uitvoeren kunnen we uw meetvraag efficiënt vertalen naar passend meetplan. Met één vast aanspreekpunt voor u, korte lijntjes binnen onze organisatie en alle expertise onder één dak kunnen we snel schakelen. We hebben bijvoorbeeld onze eigen research & development afdeling waar we meetoplossingen onderzoeken en ontwikkelen. In onze werkplaats worden alle meetoplossingen en andere producten door onszelf geassembleerd. Door alles in eigen hand te houden garanderen we kwaliteit, efficiëntie én voor elke meetvraag een oplossing op maat!

NEderlandse Norm (NEN)

Belangrijk te weten is dat Avallo bij het aanleggen van de
grondwatermeetnetten altijd werkt volgens een vaste structuur: een specifiek ontworpen en vastgelegd kwaliteitswaarborgsysteem waar alles in zit.

Dit compleet en nauwkeurig systeem met een speciale online-applicatie, ook in het veld; zo wordt geen enkele stap overgeslagen en niets vergeten.

Met deze werkwijze voldoet Avallo aan de vereiste NEN-normen, waaronder:

  • NEN 5766: het plaatsen van peilbuizen ten behoeve van milieukundig onderzoek;
  • NEN 5120: het plaatsen van peilbuizen voor geohydrologisch onderzoek;
  • NEN 5744: bodem-monsterneming van grondwater;
  • NEN 5104: Geotechniek – classificatie van onverharde grondmonsters;
  • NEN en ISO 14688 identificatie en beschrijving van grond

Avallo doet meer

Onze expertise reikt echter nog verder. Naast het ontsluiten van (grond)waterdata voeren wij wanneer gewenst geohydrologisch onderzoek en ecologische systeemanalyse uit. Dat betekent dat het complete traject van bodem tot bureau door Avallo kan worden uitgevoerd. Hierdoor blijft u één aanspreekpunt houden, en is de hele klus in een hand.

Ook ontwerpen we behuizingen voor meetapparatuur, verzorgen het installatiewerk van meetopstellingen, voeren sensor onderhoud uit, en ontwikkelen en installeren klant specifieke oplossingen voor niet alledaagse meetvragen.

Avallo ontzorgt van bodem tot bureau!

Inrichten meetnet

Inrichten meetnetten

Monitoren

Monitoren

Data levering

Data levering