BODEM – WATER – NATUUR

 

BODEM – WATER – NATUUR

Grondwatermanagement & hydrogeologie | Avallo advies

Avallo Advies B.V. verschaft overheden, terreinbeheerders en onderzoeksinstituten inzicht in de actuele grondwaterstanden. Door grondwatermeetnetten in te richten, data te verzamelen, toegankelijk te maken en te monitoren. En met concrete adviezen rondom het management van water en natuur.

verzamelen

Grondwatermeetnetten inrichten en grondwaterstanden meten met levelLogs, ElliTrack dataloggers, Diver datalogs of drones.
Online of offline data verzamelen; ook op minder toegankelijke plekken. Zo ontvangt u specifieke meetresultaten.

monitoren

Grondwaterstanden toegankelijk maken en monitoren via Long Range (LoRa) datacommunicatie in de levellog, een online applicatie en de watermeter.
Zo bent en blijft u op de hoogte van de actuele grondwaterstanden in uw omgeving.

adviseren

Welke invloed hebben de grondwaterstand en de grondwaterstroming op de natuur? Zijn eerder uitgevoerde natuurherstelplannen effectief? Ontvang gerichte adviezen over het management van water en natuur. Zo kunt u doelmatig verder plannen.

OFFLINE EN ONLINE

DATALOGGERS

Geavanceerde dataloggers verzamelen en ontsluiten online en offline data, ook op minder toegankelijke plekken.
MODERNE TECHNIEKEN

DRONES

Hypermoderne drones brengen met nauwkeurige analyse de grondlagen en structuur van een gebied gedetailleerd in kaart.
INZICHT

DATACOLLECTING

De overzichtelijke online applicatie van de Watermeter toont 24/7 actuele gegevens van de grondwatermeetpunten.
EXOTENBESTRIJDING

JAPANSE DUIZENDKNOOP

Een pragmatisch bestrijdingsplan helpt ongewenste exoten als de Japanse duizendknoop te beheersen en te bestrijden.
WAT TE DOEN MET DE DATA?

ADVIES

Een specifiek en deskundig advies onderbouwd met verzamelde data is de basis voor effectief grondwatermanagement.

MEER WETEN?