Inrichten meetnetten

Inrichten meetnetten

Wij kunnen voor u (grond)watermeetnetten inrichten, aanpassen en onderhouden.
Avallo beheert in 2022 meer dan 1500 meetpunten door heel Nederland. De verzamelde data uit deze meetnetten kunt u zelf beheren en monitoren via onze portalen: de watermeter & Veldoffice

Avallo meet voor u:

 • grondwater (freatisch en stijghoogte);
 • oppervlaktewater;
 • waterkwaliteit in grond en oppervlaktewater;
 • bodembeweging;
 • debiet;
 • neerslag;
 • bodemvocht;
 • temperatuur in lucht en bodem.

In onze online applicaties heeft u toegang tot alle verzamelde (grond)waterdata én alle metadata. U vindt bij elke grafiek een boorbeschrijving, de peilbuisgegevens, een kaart en een foto.
Zo is de meest actuele informatie overal en altijd binnen handbereik.

Watermeetnetten

Meetvraag

Avallo begrijpt uw vraagstuk en meetdoel als geen ander. Met onze kennis weten wij precies waar het meetdoel op gericht moet zijn.

Van vraag naar meetdoel

Uw vraag en meetdoel bepalen welke data u nodig heeft, en dit bepaalt vervolgens uw meetvraag. Op basis van uw vraagstuk en meetvraag onderzoeken we samen met u welke data er nodig is, en hoe we de gewenste data het beste kunnen verzamelen.
Uw meetdoel kan onder andere te maken hebben met natuurherstel, duurzaam waterbeheer, gewasschade, gebouwenschade, bronnering of klimaat adaptatie:

 • Heeft een maatregel voor natuurherstel effect en hoe kan deze bijgestuurd worden?
 • Zorgt het grondwater voor overlast?
 • Kunnen we de voedselproductie verduurzamen?
 • Welke maatregelen zijn nodig voor duurzaam waterbeheer. Is sub irrigatie een oplossing?
 • Waar moet u op letten tijdens de voorverkenningsfase van uw ruimtelijke plannen?
 • Hoe kunnen we hydrologisch neutraal bouwen?
 • Hoe diep, en wanneer, is er een grote hoeveelheid grondwater aanwezig?
 • Worden er tijdens de bronbemalingen de grenswaarden uit de vergunning gehandhaafd?
 • Uit welke lagen bestaat de bodem?

Als we dit helder hebben, bekijken we welke data er nodig is om uw vraag te beantwoorden. Daarna bepalen we hoe we deze data het beste kunnen verzamelen. Belangrijke overwegingen hierbij kunnen zijn:

 • Opereren we in stedelijk gebied, of midden in de natuur?
 • Is de locatie goed of minder goed toegankelijk?
 • Welke meetinstrumenten kunnen/willen we gebruiken?
 • Staat de peilbuis op veen of zandbodem?
 • Wie is eigenaar en beheerder van het perceel?
Meetdoelen
Share This