Monitoren met drones

Drones helpen u aan informatie

Met behulp van drones wordt uw informatievoorziening nog completer. De vliegende camera’s worden veelvuldig toegepast om (de vegetatie van) een (natuur)gebied in kaart te brengen. Zo bevat de vegetatie veel nuttige informatie over de conditie van en de ecologische systemen in een natuurlijke omgeving.

De luchtbeelden geven u bovendien meer inzicht in en een feitelijke onderbouwing voor uw grondwatermanagement, bodem- en natuurbeheer.

Bijvoorbeeld wanneer u antwoorden zoekt op vragen als:

  • Welke maatregelen zijn nodig om het grondwater op peil te houden?
  • Stroomt het water voldoende door?
  • Bevinden er zich bepaalde plantensoorten of exoten die gemaaid of bestreden moeten worden?
  • Is dit gebied bij uitstek geschikt om andere vegetatie te laten gedijen?
  • Hebben eerder genomen maatregelen het gewenst effect?

De verzamelde informatie met een drone, de data uit het veld en de meetresultaten uit de peilbuizen en loggers maken uw (kosten)plaatje compleet en concreet. Dat helpt u bij de realisatie van uw (natuurherstel)plan, bestemmingsplan of bij de keuze voor bepaalde maatregelen. Het verscherpt uw oog voor de bodem, het water en de natuur.

Gecertificeerde Drone-operator brengt uw gebied in kaart.

Met behulp van een drone brengt Avallo Advies B.V. het landschap in beeld. Met deze luchtbeelden, en de overige informatie die we verzameld hebben brengen we vervolgens het landschap in kaart. Onze dronevluchten worden altijd uitgevoerd door een professionele drone-operator, volgens de huidige Europese wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om tijdens de dronevluchten geen overlast voor de aanwezige flora en fauna te veroorzaken. Onze drone-operators voeren dan ook iedere vlucht met grote zorg uit.

Share This