Publieksgrondwatermeter

Grondwater. Ver weg en toch dichtbij.

Grondwater. Onzichtbaar, maar onmisbaar.

Onze grondwaterstand daalt, en dat is zorgelijk voor natuur en mens. Overheden, bedrijven en burgers zullen samen maatregelen moeten treffen om de grondwaterstand op een gezond peil te houden. Omdat grondwater grotendeels onzichtbaar is, zijn veel inwoners zich helaas nog onvoldoende bewust van de dalende grondwaterstanden en de negatieve gevolgen voor onze leefomgeving. Voor overheden is het daarom van groot belang om maatschappelijk bewustzijn te creëren rondom deze vraagstukken. Met de Publieksgrondwatermeter van Avallo kunnen overheden en andere betrokken partijen op ludieke wijze aandacht genereren voor grondwater.

Het belang van grondwater

Grondwater is belangrijk. Het speelt een cruciale rol binnen onze natuurlijke, maatschappelijke en economische ecosystemen. Een gezonde en stabiele grondwaterstand is van vitaal belang voor het behoud van onze natuur, de watervoorziening, waterkwaliteit, voedselproductie, en een veilige leefomgeving.

Grondwater als graadmeter

De stand van ons grondwater is een goede graadmeter voor de gezondheid van onze leefomgeving. In Noord-Brabant en andere delen van Nederland is sprake van dalende grondwaterstanden. Een structureel te lage grondwaterstand is een signaal dat het niet goed gaat met onze waterhuishouding. Dat heeft grote gevolgen voor onze ecosystemen, onze (drink)watervoorziening, de landbouw en de bodemstabiliteit.

Grondwatermeter
Grondwatermeter

Samen werken aan gezond grondwater

Provincies en waterschappen nemen daarom samen maatregelen om het grondwater op een gezond peil te houden. Óók burgers zijn een belangrijke schakel in deze strijd tegen waterschaarste en verdroging. Door het maatschappelijk bewustzijn rondom grondwater te vergroten kunnen zij nauwer betrokken worden bij maatregelen tegen waterschaarste en verdroging.

Bewustzijn creëren door grondwater te zichtbaar maken

Om samen de strijd aan te gaan tegen het dalende grondwater is betrokkenheid en kennis nodig. Grondwater is voor het grote publiek echter grotendeels onzichtbaar. Daardoor zijn zij zich vaak onvoldoende bewust van de dalende grondwaterstand en de gevolgen. Betrokkenheid en kennis ontbreken.

Provincie Brabant en de waterschappen zochten daarom naar een toepasselijke manier om inwoners van Brabant bewust te maken van de dalende grondwaterstanden. Vervolgens heeft Avallo in samenwerking met Provincie Brabant en Waterschap de Dommel de Publieksgrondwatermeter ontwikkeld.

Met de Publieksgrondwatermeter van Avallo wordt de plaatselijke grondwaterstand op toegankelijke wijze zichtbaar gemaakt voor het publiek. Door de grondwaterstand zichtbaar en concreet te maken, gaat het grondwater “leven”, en kan het maatschappelijk bewustzijn vergroot worden. Dit opent vervolgens de deur naar het stimuleren van betrokkenheid en het verspreiden van kennis. Zo krijgen inwoners inzicht in de problematiek, en doen ze kennis op over hoe ze hun bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren en beschermen van de grondwaterstand.

 

publieksgrondwatermeter
Grondwatermeter

De Publieksgrondwatermeter van Avallo brengt grondwater dichtbij

De Publieksgrondwatermeter brengt het grondwater letterlijk dichter bij het publiek. Een aantrekkelijke display boven de grond laat precies zien wat de grondwaterstand onder je voeten is, en hoe de schaalverdeling tussen nat en droog is.

De Publieksgrondwatermeter

  • laat inwoners en bezoekers concreet zien wat de gevolgen en effecten zijn van droge zomers en natte winters;
  • geeft op eenvoudige manier inzicht in de relatie tussen diep en ondiep grondwater, neerslag en vegetatie;
  • creëert bewustwording over het grondwater onder onze voeten, en spoort zo aan om zuiniger met (grond)water om te gaan;
  • laat herkenbaar zien welke rol waterschap en provincie spelen bij het grondwatervraagstuk.

 

Voordelen van de Publieksgrondwatermeter

  • Door het innovatieve ontwerp is het storten van beton niet nodig.
  • De gehele constructie kan met de hand gemonteerd en gedemonteerd worden.
  • Er is geen groot materiaal nodig om de opstelling te verwijderen of verplaatsen.
  • De constructie is onderhoudsarm.
Publieksgrondwatermeter

Avallo Advies is toonaangevend in (grond)watermetingen

Avallo Advies geeft al meer dan 10 jaar overheden, terreinbeheerders en onderzoeksinstituten inzicht in de actuele grondwaterstanden en de waterkwaliteit. Sinds ons bestaan hebben wij al verschillende publiekswatermeters geplaatst en ingericht.
Met onze jarenlange ervaring en gedegen expertise is Avallo uw betrouwbare partner in het veld. Aan de hand van een grondige voorbereiding en maatwerk zorgen wij voor professionele installatie en inrichting van de Publieksgrondwatermeter.
Wilt u ook een Publieksgrondwatermeter laten installeren? Neem dan gerust contact met één van experts op om de mogelijkheden te bespreken. Bel 0620267407, of stuur een mail naar info@avallo.nl

Share This