Exotenbestrijding

Japanse duizendknoop

Exotenbestrijding

Verspreiding en gevolgen
De Japanse duizendknoop draagt de titel extreem invasief. Niet alleen groeit deze exoot zeer snel en sterk, het is ook een lastig te bestrijden plantensoort.

Door het vermogen zich te vestigen op divers samengestelde bodemtypes en binnen verschillende leefmilieus, verspreidt de soort zich razendsnel.?De Japanse duizendknoop draagt de titel extreem invasief. Niet alleen groeit deze exoot zeer snel en sterk, het is ook een lastig te bestrijden plantensoort. Door het vermogen zich te vestigen op divers samengestelde bodemtypes en binnen verschillende leefmilieus, verspreidt de soort zich razendsnel.?Duizendknoop breidt vegetatief uit. Dat wil zeggen dat een stukje wortelstok (al is het maar 0,7 gram) of stengel opnieuw kan uitlopen, mits er een knoop aanwezig is.

De belangrijkste oorzaken van een razendsnelle verspreiding in Nederland
zijn onder andere:

Verplaatsing van de grond met daarin een of meerdere wortelstokken;
Machinaal maaien, waarbij vaak plantenresten achterblijven op de maaibalk of in de maaikorf.

Die snelle verspreiding heeft zijn weerslag op de ecologie, waterkeringen, uitzicht in de bermen, ongewenste doorgroei naar andere percelen, landbouwgronden en tuinen en (daarmee) ook op de onderhoudskosten

Japanse Duizendknoop

Bestrijding vergt vakkennis
Ecologisch gezien komt de Japanse duizendknoop niet van nature voor in Europa. Daardoor heeft het weinig tot geen natuurlijke vijanden en kan de plant goed en onbelemmerd groeien. De sterke en ongebreidelde groei gaan ten koste van de inheemse natuurontwikkeling en van de diversiteit van planten en dieren.?Ecologisch gezien komt de Japanse duizendknoop niet van nature voor in Europa. Daardoor heeft het weinig tot geen natuurlijke vijanden en kan de plant goed en onbelemmerd groeien.

De sterke en ongebreidelde groei gaan ten koste van de inheemse natuurontwikkeling en van de diversiteit van planten en dieren.?De wortelstokken zijn sterk en dringen overal doorheen.

Het vroeg uitlopen, de snelle lengtegroei en de vorming van een nagenoeg gesloten bladerdek leiden bovendien tot:

  • Overgroeien en verdringen van overig aanwezige vegetatie;
  • Beschadiging van funderingen van huizen;
  • Het breken van betonplaten en asfalt;
  • Verstopte Riool- en drainagesystemen;
  • Minder stabiele of instabiele taluds, dijken en kaden;
  • Gevaarlijke verkeerssituaties (wanneer de duizendknoop in een berm het zicht van een of meer verkeersdeelnemers ontneemt).

De Japanse duizendknoop groeit snel hoog op: vaak ruim voordat de maaibeurten staan ingepland. Deze invasieve exoot kent geen grenzen, groeit door en verspreidt zich naar aanliggende percelen. Dat is ongunstig voor landbouwpercelen en tuinen. ?De buren zijn er niet blij mee?, is een veelgehoorde klacht.

Share This