Japanse Duizendknoop bestrijding

Exotenbestrijding door Avallo

Bij exotenbestrijding komt veel kijken. Zowel bij het opstellen van een bestrijdingsplan als bij de praktische uitvoering en het verwijderen van een invasieve exoot. Avallo is een erkend (gecertificeerd) expert in bestrijding en beheersing van invasieve exoten zoals Japanse Duizendknoop. Ons ervaren team maakt een bestrijdingsplan op maat, en zorgt met behulp van milieuvriendelijke technieken voor een efficiënte verwijdering van Japanse Duizendknoop en andere exoten. Wij bestrijden invasieve exoten en Japanse Duizendknoop voor overheden, bedrijven en particulieren.

Japanse Duizendknoop bestrijding door Avallo

Bedreigen invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop de landbouw of infrastructuur in uw omgeving? Of vormen ze een bedreiging voor de natuurlijke vegetatie in uw regio? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Avallo. Met onze kennis, expertise en ervaring helpen wij u om de Japanse Duizendknoop en andere invasieve exoten efficiënt te bestrijden en te beheren.

Bestrijdingsplan op maat

Wij voorzien u van een praktisch bestrijdingsplan op maat, met informatie en advies over mogelijk te nemen maatregelen. Ook verzorgen wij de complete uitvoering van A tot Z, en nemen indien gewenst het periodieke onderhoud voor onze rekening.

Onze werkwijze

Nadat wij uw melding hebben ontvangen gaan wij op veldbezoek. We stellen vast om welke exoot het gaat, en we inventariseren de aard en omvang van de overlast. We brengen de situatie in beeld, en nemen eventueel monsters. Op basis van deze informatie maken we een bestrijdingsplan op maat.
Afhankelijk van de soort exoot en omvang van de overlast kan ons voorstel verschillende methodes bevatten. Wij werken voornamelijk met duurzame en milieuvriendelijke methodes, zoals afdekken, uitgraven, begrazen en isoleren.
Na akkoord voeren wij het bestrijdingsplan uit. Daarbij gaan we altijd met zorg te werk, zodat we de omringende flora en fauna zo min mogelijk verstoren. Naar wens verzorgen we daarna het periodieke onderhoud.

Japanse Duizendknoop in Nederland

De Japanse Duizendknoop groeit makkelijk op diverse bodemtypes en binnen verschillende leefmilieus. Deze exoot is inmiddels dan ook wijdverspreid in Nederland.

Invasieve groei Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop kent een sterke en snelle groei. Heeft de plant zich eenmaal gevestigd, dan verspreidt hij zich razendsnel via de wortelstokken en stengeldelen. De wortelstokken zijn sterk, en dringen overal doorheen. Doordat zelfs het kleinste stukje achtergebleven wortel of stengel weer makkelijk opnieuw uitloopt, is de Japanse Duizendknoop lastig te bestrijden.

Schade door Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop vormt door zijn invasieve groei een bedreiging voor zowel de natuurlijke als de bebouwde omgeving.

Door het overgroeien en verdringen van overige aanwezige vegetatie ontstaat schade aan landbouwgrond, wordt de inheemse natuurontwikkeling belemmerd, en de diversiteit van planten en dieren bedreigd. Daarbij vormt het ook gevaarlijke situaties voor het verkeer. Zo wordt het zicht op kruisingen belemmerd en raken verkeersborden overgroeid. Deze situatie ontstaat mede door het beheer van bermen en overhoeken omdat Japanse duizendknoop vaak later of apart wordt gemaaid. De wortels en stengels beschadigen funderingen, taluds, dijken en kaden. Ze breken beton en asfalt, en verstoppen riool- en drainagesystemen. De Japanse Duizendknoop veroorzaakt zo grote ecologische en economische schade

Voorkom verdere verspreiding en schade door tijdig actie te ondernemen. Bel ons gerust voor advies. Wij staan u graag te woord, en nemen u de zorg voor bestrijding uit handen.

Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is een landplant afkomstig uit Oost-Azië. De plant wordt door de bekende botanicus Phillip Franz Von Siebold in 1841 ingevoerd in Europa. Alle Japanse Duizendknopen stammen af van de door Von Siebold naar Europa gezonden planten. Dit zijn allen vrouwelijke planten.
In 1886 wordt de Japanse Duizendknoop voor het eerst in verwilderd aangetroffen in Nederland, in de omgeving van Baarn. De Japanse Duizendknoop heeft zich sindsdien door heel Nederland verspreid en zijn allemaal klonen.

Fallopia Japonica

Er zijn vier soorten Japanse Duizendknoop. De meest voorkomende soort is de Fallopia Japonica. Die wordt ongeveer 2,5 meter hoog en heeft een gespikkelde holle stengel die in het voorjaar snel uit de grond groeit. Het blad is aan de bladvoet niet ingesneden (niet hartvormig) en heeft op het einde een asymmetrisch puntje.
Overige soorten die voorkomen in Nederland zijn Fallopia Sachalinensis, Fallopia x Bohemica en Fallopia Japonica var. 

Japanse Duizendknoop herkennen

Japanse Duizendknoop is een vaste plant die zon twee tot drie meter hoog wordt. De plant heeft holle stengels, die op bamboe lijken. De stengels zijn groen van kleur, met rode vlekjes. Uit de knopen tussen twee stengelcompartimenten groeien zijtakken met bladeren.

Blad Japanse Duizendknoop

De leerachtige brede bladeren zijn eivormig en lichtgroen van kleur. De bladeren worden meestal zo’n tien tot vijftien centimeter lang. De bladeren van de Japanse Duizendknoop zijn aan de bovenkant glad. In het voorjaar kunt u een rode nerf zien aan de onderkant van het blad.

Japanse Duizendknoop bloem

In september en oktober bloeit de Japanse Duizendknoop met witte bloempluimen. In de winter sterven de stengels en de bladeren af. De dikkere stengels blijven dan achter, en lijken op bruine bamboe.
Heeft u de Japanse Duizendknoop herkend, of twijfelt u nog? Neem gerust contact met ons op voor advies. Wij helpen u graag verder.

Japanse Duizendknoop schade

De Japanse Duizendknoop is zeer invasief.
De plant groeit onder bijna alle omstandigheden goed en verspreidt zich zo gemakkelijk in diverse gebieden. U komt de Japanse Duizendknoop tegen in stedelijk groen, natuurgebieden, tuinen en bermen.
De plant verdringt al woekerend inheemse plantensoorten. De wortels veroorzaken schade door via bestaande scheuren in beton, metselwerk of asfalt omhoog te groeien. Daarnaast ontstaan door de hoge groei langs de weg onveilige verkeerssituaties.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Zelf Japanse Duizendknoop bestrijden? Door zelf aan de slag te gaan met bestrijding loopt u het risico om de plant onbedoeld verder te verspreiden.
Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop vraagt om expertise, maatwerk en precisie. Neem daarom altijd een adviseur in de arm om de situatie te laten beoordelen.
Naast het geven van advies verzorgen wij het complete bestrijdingstraject. Van bestrijdingsplan op maat en uitvoering van bestrijding, tot aan periodiek onderhoud.

Share This