Grondwatermeetnetten

Data verzamelen

Grondwatermeetnetten inrichten en actuele grondwaterstanden meten met peilbuizen voorzien van een levelLog, ElliTrack datalogger, Diver datalogger of multiflexmeter. Met Avallo verzamelt u online en offline data: ook op minder toegankelijke plekken. En met behulp van LoRa datacommunicatie hebt u de meest actuele informatie overal en altijd bij de hand.

METEN = WETEN

Bij het inrichten van een grondwatermeetnet verzamelt Avallo tegelijkertijd belangrijke informatie over de natuurlijke conditie van de omgeving: met omgevingsonderzoek, grondwateronderzoek en bodemonderzoek. Dat laatste resulteert onder andere in een overzichtelijke boorbeschrijving die conform NEN 5104 in een grafiek wordt verwerkt.

Met de verzamelde data krijgt u gerichte informatie over het niveau, de samenstelling en de stroming van het grondwater. En over de aanwezige vegetatie en de samenstelling van de bodem. U weet welke invloed de grondwaterstand in Nederland uitoefent op de natuurlijke omgeving en/of welk effect bepaalde maatregelen hebben op het grondwaterpeil.

GRONDWATERMEETNETTEN

Avallo beheert in 2022 meer dan 1500 meetpunten door heel Nederland. De verzamelde data uit zo’n grondwatermeetnet kunt u zelf beheren en monitoren via de online Avallo-applicatie en de Watermeter.nl. Leuke bijkomstigheid: bij elke grafiek vindt u een boorbeschrijving, kaart, foto en peilbuisgegevens. Zo blijft de meest actuele informatie overal en altijd binnen handbereik.

peilbuizen

Voor een bodemonderzoek of grondwatermeting gebruikt Avallo advies peilbuizen met verschillende diameters. Met behulp van (doorgaande) waterpassing en GPS RTK worden deze op NAP ingemeten en tot een maximale (maaiveld)diepte van 16 meter geplaatst. In de peilbuis meet een automatische logger de grondwaterstand gedurende een langere periode.

Avallo advies is een NEN-gecertificeerd milieuadviesbureau. Dat betekent dat bij het plaatsen van de peilbuis de milieutechnische eisen en regelgeving nauwlettend opgevolgd worden.

WELKE LOGGER IS GESCHIKT VOOR U?

NEEM  VRIJBLIJVEND CONTACT OP.

AUTOMATISCHE DATALOGGERS

Bij Avallo advies bent u niet gebonden aan één specifiek type logger. U vertelt waar en met welk telemetrisch instrument u de grondwaterstand, de geleidbaarheid (EC) van het water, de temperatuur en het bodemvocht wilt meten. Samen stemmen we af welke optie het beste aansluit bij uw wensen, toepassing en de omgevingsmogelijkheden.

DE DATALOGGERS VAN AVALLO

Offline loggers

Diver waterlevel loggers verzamelen offline gegevens en registreren de grondwaterstand, watergeleidbaarheid en -temperatuur. Deze veelgebruikte dataloggers worden drie tot vier keer per jaar uitgelezen, waarna de gegevens online worden bijgewerkt in de Watermeter.nl en in de online applicatie.

Keller grondwater datalogger meet de waterstanden en de stijghoogte in de peilbuizen en wordt drie tot vier keer per jaar uitgelezen. Het is geschikt voor onder andere peilbuismetingen, getijdemetingen en oppervlaktewatermetingen. Leuk weetje: de levensduur van de batterij is langer dan tien jaar. En ook hier worden de offlinegegevens online bijgewerkt in de Watermeter.nl en de Avallo-applicatie.

Online loggers

LevelLoggers meten het waterniveau in de peilbuis. Dit gebruiksvriendelijk apparaat heeft een bereik tot een diepte van 20 meter. Elk uur meet en registreert de LevelLog de waterstand en verzendt het de data naar uw online applicatie en de Watermeter.nl.

ElliTrack dataloggers verschaffen u data over de grondwaterstand of het oppervlaktewater. De ElliTrack meet en registreert met een vooraf ingestelde tijdsinterval. De koppeling aan het internet zorgt voor actueel, bijgewerkte data die u terugleest in uw applicatie en bij de Watermeter.nl.

Multiflexmeters zijn door hun compactheid flexibel toepasbaar en eenvoudig te plaatsen. Het instrument meet continue en met een hoge frequentie het waterpeil en de stroomsnelheid, de neerslag en het zoutgehalte van het water. De online meetresultaten vindt u terug in uw applicatie en in de Watermeter.nl. Leuke bijkomstigheid: het apparaat is vandalismebestendig en energiezuinig.

Share This