Monitoren boven de grond

data monitoren

Door middel van drones is Avallo uitstekend in staat ook data te verzamelen en te monitoren boven de grond.
Wij doen dit door middel van hypermoderne drones.

MONITOREN MET DRONES

Met behulp van drones wordt uw informatievoorziening nog completer. De vliegende camera’s worden veelvuldig toegepast om (de vegetatie van) een (natuur)gebied in kaart te brengen. Zo bevat de vegetatie veel nuttige informatie over de conditie van en de ecologische systemen in een natuurlijke omgeving.

De luchtbeelden geven u bovendien meer inzicht in en een feitelijke onderbouwing voor uw grondwatermanagement, bodem- en natuurbeheer.

Bijvoorbeeld wanneer u antwoorden zoekt op vragen als:

  • Welke maatregelen zijn nodig om het grondwater op peil te houden?
  • Stroomt het water voldoende door?
  • Bevinden er zich bepaalde plantensoorten of exoten die gemaaid of bestreden moeten worden?
  • Is dit gebied bij uitstek geschikt om andere vegetatie te laten gedijen?
  • Hebben eerder genomen maatregelen het gewenst effect?

De verzamelde informatie met een drone, de data uit het veld en de meetresultaten uit de peilbuizen en loggers maken uw (kosten)plaatje compleet en concreet. Dat helpt u bij de realisatie van uw (natuurherstel)plan, bestemmingsplan of bij de keuze voor bepaalde maatregelen. Het verscherpt uw oog voor de bodem, het water en de natuur.

Share This